הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל Technion - Israel Institute of Technology Технион - израильский технологический институт ألتخنيون - معهد تكنولوجي لإسرائيل skip navigation to content skip navigation to menu accessibility
236353 - אוטומטים ושפות פורמליות 236353 - Automata and Formal Languages 236353 - Automata and Formal Languages 236353 - Automata and Formal Languages
  אביב 2019Spring 2019Весна 2019ربيع 2019