הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   skip navigation to content skip navigation to menu accessibility
236501 - מבוא לבינה מלאכותית
  אביב 2011