Technion - Israel Institute of Technology  
234319 - Programming Languages
  Spring 2015 EnglishRussianHebrewArabic  
Announcements

פורסמו ציוני תרגיל בית 2
ההגשות היבשות הועברו למזכירות.
אנא ודאו כי קראתם את נוהל הערעורים לפני פניה למתרגלים בנוגע לציון.

בהצלחה במבחן!
Created on 1/7/2015, 04:23:21  
פורסמו ציוני תרגיל בית 3 ו 4
ההגשות היבשות הועברו למזכירות.
אנא ודאו כי קראתם את נוהל הערעורים לפני פניה למתרגלים בנוגע לציון.
Created on 30/6/2015, 11:55:21  
שעות קבלה לפני מועד א'
ג'ניה - יום שני 29/6 18:30 טאוב 321
מתן - יום שלישי 30/6 09:00 במעבדת SSDL

שרה ושניר לא יקיימו שעות קבלה.
כדי לייעל את שעת הקבלה, אנא שלחו מראש את השאלות במייל.
Created on 28/6/2015, 23:41:37  
הכנה למבחן
האתר ה"רשמי" להכנה למבחן הוא:

http://safot.cs.technion.ac.il/

סוגי הפעילויות:

א. מציאת שאלות באתר וחיבור פתרונות להם.
ב. מציאת שאלות באתר, ולימוד הפתרון.
ג. מציאת שאלות באתר, והוספת הערה ביחס לפתרון.
ד. פרסום שאלה שלא מופיעה באתר. שאלה זו יכולה להיות ממבחן קודם, מתרגילי הבית, אם לא פורסם פתרכון רשמי
או מהתרגילים שבחוברת.

הסגל ישתדל להשיב שם. אבל, הסגל גם ישאיר שאלות עבורכם כדי שתהיה לכם הזדמנות לפתור אותן.
Created on 26/6/2015, 14:30:36  
פורסם דף ראשון של הבחינה
ראו כאן:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Spring2015/ho/WCFiles/exam-front-page.pdf

כל מי שניגש למבחן, מתבקש לעיין בקפידה בדף השער של המבחן לפני
המבחן. הנה הדגשים העיקריים.

א. תשובות הכתובות בעיפרון לא תבדקנה כלל. ולא ניתן יהיה לערער על כך.
ב. יש לתת תשובות קצרות ולענין. ניסיון לתת תשובה כוללת, כזו שניתנת להתפרש לכמה מובנים, יפגע בציון.
והפגיעה יכולה להשתרע מעבר לתשובה עצמה. כלומר, יתכן שינתן ניקוד שלילי.
ג. יש לכתוב מונחים באותיות לועזיות גדולות. מותר לכתוב קוד באותיות קטנות.
ד. אין לשאול את הסגל שאלות ביחס למובנם של מונחים במהלך הבחינה. באופן דומה אין לבקש לתרגם מונח
מעברית לאנגלית או להיפך.
ה. כל התשובות על דף הבחינה.
ו. עוד כמה הוראות בדף המצ"ב
Last updated on 26/6/2015, 14:32:15  
פורסם תרגיל בית מספר 6
מועד ההגשה הוא 29/6 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא שניר.
Created on 17/6/2015, 19:33:22  
פורסם תרגיל בית מספר 5
מועד ההגשה הוא 17/6 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא מתן.
שימו לב! הזמן שניתן לתרגיל זה הוא קצר מהרגיל (וגם התרגיל קצר מהרגיל). תכננו את הזמן בהתאם.
Last updated on 10/6/2015, 10:03:04  
פורסמו ציוני תרגיל בית 1
אנא וודאו כי קראתם את נוהל הערעור על תרגילי הבית (שנמצא בקובץ נהלי הקורס) לפני כל פניה למתרגלים לגבי הציון בתרגיל הבית.
מיילים שיתקבלו שלא לפי הנוהל לא ייענו.
Last updated on 28/5/2015, 11:05:56  
פורסם תרגיל בית מספר 4
מועד ההגשה הוא 9/6 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא ג'ניה.
Created on 28/5/2015, 10:51:10  
תרגיל בית 3 נדחה ל 27.5
Created on 19/5/2015, 16:49:20  
היום יום שני במתכונת יום חמישי
והתרגול של יום חמישי מתקיים כרגיל.

תגיעו!
Created on 18/5/2015, 08:32:20  
תיקון: המתרגל האחראי על תרגיל בית 3 הוא שניר
Created on 11/5/2015, 23:49:21  
פורסם תרגיל בית מספר 3
מועד ההגשה הוא 26/5 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא ג'ניה.
Created on 11/5/2015, 16:05:46  
ההרצאות עברו באופן *קבוע* לטאוב 7
Created on 6/5/2015, 19:57:43  
ההרצאה מחר (6/5) תתקיים בטאוב 7
שימו לב כי באופן חד פעמי החדר שונה (שוב) לטאוב 7.
Created on 5/5/2015, 11:51:24  
ההרצאה השבוע תתקיים בטאוב 1
באופן חד פעמי, ההרצאה השבוע (29/4) תתקיים בטאוב 1 במקום בטאוב 2.
Created on 26/4/2015, 13:19:17  
פורסם תרגיל בית מספר 2
מועד ההגשה הוא 10/5 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא מתן.
Created on 21/4/2015, 12:16:47  
לו"ז הרצאות, תרגולים, ופרקים לקריאה עצמית
ניתן למצוא את הלו"ז כאן:
https://docs.google.com/document/d/1UH3Mhr3-rgtMJ6AE-g9SPH64renTyBuE4_nQMOncwug/edit?usp=sharing

הלו"ז מכיל את הפרקים בהרצאות ובתרגולים שהועברו עד כה, ויעודכן מדי שבוע.
שימו לב כי הלו"ז מכיל גם את הפרקים לקריאה עצמית לכל שבוע, פרקים אלה לא יועברו בהרצאות ובתרגולים והם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.
Created on 11/4/2015, 16:29:37  
עודכנו שקפי פרק 3 בהרצאות
העדכון העיקרי הוא בפרק 3.3 שיועבר בהרצאה הקרובה
Created on 11/4/2015, 16:16:02  
מועדי הגשת תרגילי בית
כדי שתוכלו לתכנן את זמנכם, להלן לוח זמנים משוער של תאריכי פרסום והגשת תרגילי בית:
https://docs.google.com/document/d/1LSJfYkCCB-pkFw_DUBuDDrIn8UlTZmgpWsE8cLpu2Tk/edit?usp=sharing
Created on 29/3/2015, 20:30:36  
פורסם תרגיל בית מספר 1
מועד ההגשה הוא 19/4 23:55.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא ג'ניה.
Created on 29/3/2015, 17:37:28  
ברוכים הבאים לקורס שפות תכנות!
שימו לב כי קבוצת התרגול של יום ראשון עברה לטאוב 9.

אנו מאחלים לכם סמסטר פורה ומוצלח,
סגל הקורס
Last updated on 16/3/2015, 18:43:13