Technion - Israel Institute of Technology  
234319 - Programming Languages
  Winter 2014-2015 EnglishRussianHebrewArabic  
Announcements

שעת קבלה לפני מועד ב'
שעת קבלה לפני מועד ב' תתקיים מחר, יום שלישי, בשעה 09:00 ב-SSDL.
Created on 23/2/2015, 14:20:19  
ערעורים
תשובות לכל הערעורים הועברו למזכירות
טפסים שינוי ציון במקרים הרלבנטיים יועברו בימים הקרובים.
נפרסם באתר במהלך היום את הציונים המתוקנים.
Created on 17/2/2015, 12:20:40  
תשובות לערעורים
בהודעה הקודמת נפלה טעות: תשובות לערעורים יועברו למזכירות מחר בבוקר, ה-17 לפברואר.

איתכם הסליחה, צוות הקורס.
Created on 16/2/2015, 12:57:41  
מועד א' ומועד ב'
אפשר לעיין במבחן מועד א' כאן.
https://docs.google.com/document/d/1_dFNaOY7b-hsZZqXNMMsSX3T8_Pu6Ab5LBQyMPn3uDs/edit?usp=sharing

לא יתפרסם פתרון ביה"ס, אבל הסטודנטים מוזמנים להעלות שאלות
ל
https://safot.net


מבחן מועד ב' יתקיים ב 25.2.2015
תשובות לכל הערעורים תוחזרנה עד ל 16.2.2015.
אם לא קיבלת תשובה לערעור עד תאריך זה, עליך לפנות עד ה
17.2.2015
לסגל הקורס.

ההוראות המלאות לכתיבת המבחן מצורפות מטה. הנה כמה דגשים:
בבדיקת מבחן מועד א' - כתיבת מונחים באותיות לועזיות קטנות. הביאה לעיתים לפגיעה בציון
בעיקר במקרים שהשימוש באותיות לועזיות קטנות גרם לאי קריאות.

כמובן שמותר
לכתוב קוד באותיות קטנות .
ובלבד שהקריאות לא תפגע.

במבחן מועד א', הייתה פגיעה לעיתים בציון בגלל ניסוחים מעורפלים, ו/או כתב לא קריא.

הוראות
משך: משך המבחן שלוש שעות, לא תינתנה הארכות.
מבנה: במבחן עשר שאלות. לכל השאלות משקל שווה, אך קשיין של השאלות אינו שווה. כל שאלה מתחילה בעמוד חדש. במבחן 16 עמודים.
מקום: יש לענות על מחברת המבחן בלבד. בד"כ החלל אשר הותרנו במחברת בעבור התשובה גדול בהרבה מנפח התשובה אשר לנו אנו מצפים.
חומר עזר: אין. מותר להשתמש במחברת טיוטא אותה יתנו המשגיחים על פי דרישה.
קרנש: מקצת האתגר במבחן היא הכרת מונחים הן בשמם והן במובנם. שאלות לסגל במהלך המבחן המבקשות להחקות אחר מובנם של מונחים תיעננה בציטוט: "כְּבָר מָרָשׁ הַקַּרְנַשׁ עֲֲלֵי סֶשֶׁל הַקְּלָשׁ", או בקיצור "כְּבָר מָרָשׁ הַקַּרְנַשׁ", או בקיצורו של קיצור "קַרְנַשׁ"
בדיקה: כל התשובות שתיכתבנה בעברית, בכתב ברור, בעט כחול או שחור, תיבדקנה. תשובות אחרות תקבלנה את הציון 0 מבלי שתבדקנה. כרגיל, הבדיקה אנונימית.
את כל המונחים בלועזית, יש לכתוב את כולם בדפוס, ב capital letters (אף אם המונח אינו נכתב בדרך כלל ב capitals)
מילות רעש בסגנון הבא עשויות לפגוע בציון:
בעצם,....
למעשה,...
כביכול, ….
לכאורה,

תשובות חסרות תוכן בסגנון הבא עשויות לפגוע בציון:
שאלה: מה המידע שב-X? תשובות: מידע רב! מידע חיוני! כל המידע שצריך! מידע בסיסי! פרטי מידע רבים ושונים!
שאלה: מתי קורה Y? תשובה: כאשר הוא צריך לקרות!
שאלה: מדוע צריך את Z? תשובה: צריך את Z כי הוא נורא חיוני!
שאלה: מדוע מתעלמים מ W? תשובה: כי הוא בכלל לא רלבנטי.
שימוש במונחים הבאים עשוי לפגוע בציון:
איברים: כשלא ברור מה הם איברים בהקשר המדובר.
משתנים: שהכוונה למשהו אחר מלבד משתנים.
ישויות: כאשר ברור שהנבחן לא מכיר שם ספציפי יותר לעצמים עליהם הוא שח בתשובותו.
פרמטרים: כאשר לא מדובר על פרמטרים
חיבוריות הציונים: ציונה של שאלה יהיה מספר בין 0 ל-10, למעט המקרים הנדירים בהם הבודק יתרשם כי התשובה מגלה מקוריות יוצאת דופן שאז ינתן ציון הגבוה מ-10, והמקרים הנדירים בהם הבודק יתרשם כי המלל שבשאלה מכוון להסתיר חוסר ידיעה, שאז עשוי להינתן ציון נמוך מ-0.
מחברות טיוטה: ניתן להשתמש במחברות טיוטה, אך אין להגיש אותן.
Last updated on 14/2/2015, 12:03:56  
ציוני מבחן מועד א' ות"ב 5
ציוני מבחן מועד א' פורסמו.
ניתן פקטור כפלי של 7.5% אשר הביא את הציון הגבוה ביותר במבחן ל-100.
הפקטור לא הופעל על מבחנים שהציון שלהם לפני הפקטור היה 50 או פחות מכך.

הציון הסופי חושב לפי הנוסחה המפורסמת בנהלי הקורס.

המבחנים נסרקו, ואפשר להגיש ערעורים.
את הערעורים יש להגיש לתיבת הדואר של המרצה, תוך הקפדה על הנוהלים
הכתובים כאן.

https://docs.google.com/document/d/1Ge1y4f7NOLzKHl7vti3guLodrxZon8kBBX4aku-mpuc/edit?usp=sharing

יש לצרף תדפיס של התשובות של השאלות עליהן אתם מבקשים לערער.

ת"ב 5 נבדק והוחזר לתאים, פורסמו גם טסטים.
לערעורים על ת"ב 5, יש לשלוח מייל למתרגל האחראי בו אתם מפרטים את בעיות הבדיקה שאתם רוצים לערער עליהן.

תקופת הערעורים תסתיים ביום שני ה-16 לפברואר.

ברכות ובהצלחה בהמשך,
- צוות הקורס
Last updated on 8/2/2015, 21:57:58  
תרגיל 3 נבדק
תרגיל 3 נבדק ופורסמו בדיקות.

ערעורים יתקבלו עד לסוף תקופת המבחנים.
Created on 27/1/2015, 01:25:36  
דף השער של הבחינה
דף השער של הבחינה מצוי כאן:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/%D7%93%D7%A3%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20234319%20%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA%20_%20%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%94%20_%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%90%27%20%20.pdf


שימו לב לדגשים הבאים:

בחינות בעט בלבד, כחול או שחור.
הקפדה קפדנית על כתיבה ברורה. מילות רעש ו/או ניסוחים מעורפלים יפגעו בציון.
כתב ברור.
מונחים באנגלית באותיות דפוס גדולות בלבד.
מותר להשתמש במחברות טיוטה
אין צורך להגיש טיוטות.
במהלך הבחינה אין לשאול את הסגל על תרגום מונח זה או אחר משפה זו לאחרת.
כרגיל, הבדיקה תהיה סלחנית, ולא רצחנית
כלומר הבדיקה לא תנסה לבדוק אם מילאתם צ'קליסט.
אלא, אם התשובה משכנעת שהנבחן הבין.

בהצלחה לכולם.
Created on 26/1/2015, 08:14:18  
גידור התכנים
כל מה שבחוברת הקורס, כאן כלול בחומר,
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_article-+-+.pdf

כל מה שנידון בהרצאה ובתרגול או תרגילי בית, כלול בחומר.

כל מה שבמונוגרף על ג'ווה, למרות שנלמד בשנים קודמות כאן:
אינו בחומר:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/java.pdf
אלא אם כן נדון בהרצאה/תרגול. (לא צריך להיות המון חומר כזה)
באופן כללי, שפת התכנות ג'ווה ככל שהיא נלמדה בחוברת בהרצאות תרגולים ותרגילי בית כלולה בחומר


הפרק בחוברת על חריגות, אינו בחומר למרות שהוא נלמד בשנים קודמות.

המונוגרפים האחרים כלולים בחומר:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/First-steps_summary.pdf
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/0102_Introduction.pdf
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/06-StructuralandNominalTyping.pdf

הנושאים הבאים שנלמדו לסירוגין בשנים קודמות לא כלולים בחומר:
תכנות בטמפלטס- תבניות
חריגות - למרות הדיון בחוברת
צ'רץ' רוסר
עקרון האבסטרקציה ועוד שאר העקרונות שמופיעים בספר של וואט
כימוס - ENCAPSULATION

פישוט והסרת מונחים:
אין יותר טיפוס חצי פרימטיבי, טיפוס רודמינטי ורודימניטי למחצה.
במקום קישור דינמי וקישור סטטי, אנו משתמשים במונחים הבאים
LEXICAL SCOPING
DYNAMIC SCOPING

דף השער של המבחן יתפרסם מחר

תזכורת לגבי שאלות ב
SAFOT.NET

אני (יוסי) עושה מאמץ להשיב גם כדי לעזור לשואל, אבל גם כדי לעזור ,
לשאר הסטודנטים.
כדי שכולם יוכלו להינות מהתשובות לשאלות של השואל,
כל מי ששואל מתבקש לעשות זאת בצורה מסודרת

אם מדובר בשאלה ממבחן יש להעתיק אותה לאתר.
הפניה בלבד אינה מספיקה.
אם השאלה מבקשת הבהרה לפתרון ביה"ס יש לצרף את הפתרון, ולהסביר בדיוק מה לא מובן

יש להוסיף מקור של כל שאלה.

אין טעם לשאול שאלות בסגנון - אפשר לחדד את שקף 27.
אין לשאול שאלות שהמצאתם, אלא אם כן אתם בטוחים שהשאלה ניתנת לפתרון.
לדוגמא, השאלה
האם קרנש הוא ביטוי או פקודה היא שאלה שלא ניתן לענות אליה
משום שיתכן שקרנש - או כל מונח אחר שתתייחסו אליו הוא לא זה ולא זה.
בהצלחה לכולם.
Created on 25/1/2015, 21:46:26  
פורסמו פתרונות לתרגילים.
בתרגילים יש הערות ומומלץ לעבור עליהם.

שימו לב שאף כי לא פורסם פתרון לתרגיל בית 5 (כי יש אנשים עם דחיה שעדיין יכולים להגיש אותו), זה לא אומר שהחומר של תרגיל בית 5 לא יופיע במבחן ומומלץ לעבור גם עליו.

בהצלחה במבחן!
Created on 25/1/2015, 12:39:43  
שעות קבלה לקראת מבחן
שעת הקבלה של ג'ניה היא ביום ראשון בשעה 10:00 במשרד שלו.
שעת הקבלה של מתן היא ביום שני בשעה09:00 במעבדת ה-SSDL.

נא לשלוח שאלות מראש במייל.
Created on 22/1/2015, 22:35:06  
ציונים לתרגיל 4
פורסמו ציוני תרגיל בית 4, הטסטים ותוצאות הרצת הטסטים הועלו לאתר.
ניתן לערער תוך שבוע, ערעורים על החלק היבש יש לעשות לפי הנוהל המופיע בנהלי הקורס.
סטודנטים שהקוד שלהם לא התקמפל מוזמנים לשלוח מייל לג'ניה עם הקובץ המתוקן בצירוף רשימת השינויים שבוצעו, יורדו נקודות לפי מהות השינויים.
Created on 22/1/2015, 22:26:26  
הידור והרצה של תכניות ג'ווה
החומר במונוגרף הזה לא יהיה כלול בחומר למבחן.

כמה טיפים ללימוד למבחן:

כדאי להתחיל בשקפים הישנים, הם מכילים אמנם יותר חומר, אבל בהרבה פחות עמודים.
המעבר על השקפים הללו, יכול לסייע ליצור תמונה כוללת, מבלי לתעות מייד בפרטים הקטנים.

מומלץ להעזר בסיכומי הרצאות של סטודנטים משנים קודמות.
בעיקר כדי לקבל תמונה כוללת.

בחוברת הקורס ישנה רשימה של הגדרות, משפטים, וכיוצ"ב.
אלו ממקדים עבורכם נושאים מרכזיים.

באופן דומה, בחוברת ישנה רשימת טבלאות. גם עליהן כדאי לעבור.

כדאי לעבור על נוסחאות ממוספרות. גם הן מדגימות נקודות חשובות.

מומלץ להעזר באתר
https://safot.net
שמכיל אוסף דינמי של שאלות ותשובות.

גם סגל הקורס נכנס מדי פעם לשם. הסיכויים שלכם לקבל תשובה מלאה יעלו
ככל שהשאלה תהיה מנוסחת בצורה ברורה יותר, עם הפניות למקור.

הסיכוייים לקבל תשובה יעלו גם ככל שתשיבו יותר לשאלות של אחרים.

יוזכר שפרק 6.4 גם הוא יצא ממסגרת החומר של הקורס.
לעומת זאת יש ללמוד בלימוד עצמי (גם) את פרקים 6.2 ו 6.3
פרק 6.5 כוסה בשיעור אך מזווית אחרת
Last updated on 20/1/2015, 21:02:37  
Final lecture: Jan 20th 2015
for this lecture, we shall use the slides in sections 6.1 (finish what we started last week), 6.2,
and 6.3.

It is highly recommended that you go over the material before the class:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-6-1-commands.pdf

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-6-2-structured.pdf

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-6-3-sequencers.pdf

Or, use this book format:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_article-6-+-imperative.pdf


Notes:

* Section 6.1.5 - variables in ML would e self reading. In general, we will not go over ALL slides in class.
* With respect to last week's edition, typos where fixed. We also added a couple of slides to discuss
normal order, eager order, etc. which were discussed during TIRGUL, and some of you asked
that they are discussed again.
Created on 19/1/2015, 09:11:59  
SSDL lab
If your student ID card doesn't open the SSDL lab, please fill out this form:

http://goo.gl/forms/XamCp8WhCL
Created on 14/1/2015, 12:06:56  
File weekend.c
Can be found here, for your convenience.

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Code%20Samples.html

You will also find there code that can help you with the Java part. Including tests.
Created on 12/1/2015, 22:39:59  
דוגמאות קוד בג'ווה
נוספו לחלק הדוגמאות שבאתר.

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Code%20Samples.html

תמצאו שם פרוייקט אקליפס המכיל גם תכניות בדיקה לתרגיל 5 - הבדיקות לא נבדקו.


Created on 11/1/2015, 00:13:18  
Today's lecture topics:
I. Reference vs. value semantics:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-5-4-reference-vs-value-semantics.pdf

II. Runtime type information:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-5-6-run-time-type-information.pdf

III Arrays (time permitting)
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_beamer-5-2-arrays.pdf
Last updated on 6/1/2015, 06:44:59  
פורסם תרגיל בית מספר 5
פורסם תרגיל בית מספר 5.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא מתן.

שימו לב - יום ההגשה של התרגיל הוא היום האחרון של הסמסטר, ולכן לא ינתנו הארכות מלבד במקרים מיוחדים במיוחד (נהלי הקורס עדיין בתוקף, כמובן)..
Last updated on 3/1/2015, 22:41:58  
פורסמו ציונים עבור תרגיל בית 1 ו-2
כפי שחלקכם שמו לב, פורסמו ציונים לתרגיל בית 1 ו-2.
לבקשתכם, פורסמו גם טסטים עבור תרגיל בית 2.

ערעורים על החלק היבש יש להגיש לפי הנוהל שכתוב באתר, וואנשים שהקוד שלהם לא התקמפל צריכים לשלוח במייל את הקובץ המתוקן ופירוט של השינויים שביצעו. יורדו נקודות לפי מהות השינויים.
Created on 3/1/2015, 22:28:56  
Slides for section 6.5 were revised
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 1/1/2015, 02:08:57  
Lecture Slides Material
There was a typo in the previous message.
All available slide material is here:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html


Section 6.4 (exceptions) is not part of the course material. It was moved to OO.

Feel free to consult the old slides at the bottom of this page. On the one hand, these slides have a more organized look to them. On the other, in many cases, they fail to expose the intricacies of the material.

Created on 28/12/2014, 20:48:41  
שעות הקבלה של ג'ניה לא יתקיימו השבוע
ניתן לפנות במייל כרגיל.
Last updated on 27/12/2014, 22:48:38  
Some references.
in response to your request, I publish some written material on the last two lectures. --Yg.

Material for Lecture 8 (9.12.2014)
5.1 Storage Models (Section 5.1.2 is self reading)
5.3 Variables’ lifetime (some is self study)
5.5 Automatic memory management

Material for Lecture 9 (23.12.2014)
6.5 Functional Abstractions (partial)https://gr.cs.technion.ac.il/Images/wc/submit.gif

As usual, all is here:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 24/12/2014, 10:47:18  
פורסם תרגיל בית מספר 4
להגשה בתאריך ה-2014-12-30.
המתרגל האחראי לתרגיל זה הוא ג'ניה ויש לפנות אליו עם שאלות בנושא התרגיל.


!בהצלחה לכולם
Last updated on 12/12/2014, 17:50:08  
השקפים של תרגול מספר 8 עודכנו באתר
שלום,

השקפים של תרגול מספר 8 עודכנו באתר.
אם אתם מדפיסים או מביאים את השקפים לתרגול, תהיו מודעים לשינויים.

בהצלחה!
Created on 8/12/2014, 17:28:52  
שתי הרצאות ההשלמה מבוטלות.
הצלחתי לתמרן, ולהגיע בכל זאת להרצאה ביום ג' 23.12.2014.

לפיכך, ההרצאה תתקיים במועד הרגיל ובמקום הרגיל, ולא תהיינה הרצאות השלמה.
Created on 4/12/2014, 10:14:05  
הרצאת השלמה נוספת
כפי שהודע כבר, ההרצאה שנועדה להתקיים ביום ג' 23.12.2014 לא תתקיים.
כפי שהודע כבר, הרצאת השלמה תתקיים למחרת היום, לאמור ביום ד' 24.12.2014
בשעה 12:30 במקום אשר יפורסם.

על שני הפרטים לעיל, אני מוסיף הודעה על

הרצאת השלמה נוספת תתקיים ביום א' (היום אשר יחשב לשלשום ביום ההרצאה שבוטלה) 21.12.2014
בשעה 16:30

לטובת פריקים של יומנים אלקטרוניים. אצור
שלושה אירועים בקבוצת הפייסבוק של הקורס.

יוסי


Created on 2/12/2014, 20:17:47  
Slides for Lecture 7
Uploaded
in the lectures section
Created on 2/12/2014, 11:34:36  
עודכן תרגול בנושא Datatypes
לידיעת כל מי שמדפיס את התרגולים - התרגול הבא, בנושא datatypes, עודכן באתר.
Created on 1/12/2014, 12:26:46  
ביטול הרצאה 23.12.2014
ההרצאה שנועדה להתקיים ביום ג' 23.12.2014
בין השעות 10:30 ו 12:30
לא תתקיים.
במקומה תתקיים הרצאת השלמה
למחרת, יום ד' 24.12.2014
בין השעות 12:30 ו 14:30
)צהרי יום ד'(
על המקום המדוייק תבוא הודעה.
Created on 28/11/2014, 19:58:24  
סיכום של החלק השני של ההרצאה אתמול
מופיע כאן:

https://gr.cs.technion.ac.il/wc/Files/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/06-StructuralandNominalTyping.pdf
Created on 26/11/2014, 08:46:38  
פורסם תרגיל בית מספר 3
להגשה ביום שלישי ה-2014-12-09.
המתרגל האחראי על תרגיל זה הוא מתן ואליו יש להפנות שאלות לגביו.

בהצלחה!
Created on 26/11/2014, 00:27:23  
הועלו השקפים לקראת ההרצאה מחר
אפשר למצוא אותם כאן

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_article-4-1-classification.pdf
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_handout-4-1-classification.pdf


השקפים יוכלו גם לסייע בתרגיל בית מס' 2
Created on 16/11/2014, 11:30:59  
הערות וביאורים לתרגיל 2

הערות וביאורים לתרגיל 2
נוספו לגיליון

https://docs.google.com/document/d/1IL-fW1rJ5c73wR-VCFfjzx5Uvq_sKYcyf54jvrh24yc/edit?usp=sharing


באורח ניסיוני, המסמך פתוח להערות. נבדוק אם המנגנון הזה מאפשר ביצוע יעיל של
שאלות ותשובות
Created on 14/11/2014, 08:20:46  
פורסם תרגיל בית מספר 2
פורסם תרגיל בית!
להגשה ביום שני ה-24 בנובמבר.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא ג'ניה מורושקו, יש להפנות אליו את כל השאלות בנושא התרגיל בית.

בהצלחה לכולם!
Created on 11/11/2014, 16:48:04  
העברת ציוני מעקב מסמסטרים קודמים
על אף התאמות צוק איתן, לא יהיה ניתן להעביר ציוני תרגילי בית מסמסטרים קודמים.
מי שנבחן בקורס וקיבל ציון עובר, זכאי לחישוב של ציון המבוסס על ציון המבחן.
כדי לממש זכאות זה, יש להודיע על כך למתרגלים, לפני המבחן.

מי שלא נבחן בקורס, או מי שנבחן, אך לא קיבל ציון עובר (מעולם), אינו זכאי לחישוב זה.
Created on 5/11/2014, 14:43:24  
התרגול של יום שלישי בשעה 15:30 עבר לטאוב 4
שלום לכולם,
שימו לב שהתרגול של ג'ניה ביום שלישי בשעה 15:30 עבר לחדר טאוב 4, באופן קבוע.
Created on 2/11/2014, 17:42:11  
חומר לשתי ההרצאות הבאות
מופיע כאן, בפרק מס' 3:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 30/10/2014, 08:52:28  
פורסם תרגיל בית מספר 1
פורסם תרגיל בית!
להגשה ביום שני ה-10 בנובמבר.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא מתן פלד, יש להפנות אליו את כל השאלות בנושא התרגיל בית.

בהצלחה לכולם!
Created on 29/10/2014, 11:01:44  
שקפים להרצאה של היום
בשלושה פורמטים, נמצאים כאן:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 28/10/2014, 08:45:52  
העברת תרגילי בית מסמסטר קודם
ראשית, הבהרות מטעם דיקן לימודי הסמכה בענין העברת ציונים של תרגילי בית:http://techmail.technion.ac.il/ba621c4a17ebdf73603018da24aea36e7974075c.pdf


לפי הבהרות אלו, יש לפנות דרך דיקן לימודי הסמכה.
אולם, המדיניות הנוהגת בקורס נותנת מענה אחר:

אפשר לחזור על הקורס ללא תרגילי בית, אם עברת את המבחן.
לא משנה באיזה מועד. במקרה זה, ציון המבחן, יהיה ציון הקורס.

בגלל החלפת המרצה ושיטת הלימוד לעומת סמסטר קודם, בדרך כלל לא תתאפשר העברת ציוני תרגילי בית.
אולם, במקרים מיוחדים שבמיוחדים נשקול זאת.
מומלץ לבדוק איתנו לפני שפונים לדיקן לימודי הסמכה בבקשה שיתמכו בבקשה להעברת ציוני תרגילי בית,
כי יתכן שלמרות המלצתם לא נוכל לאשר זאת.
Created on 26/10/2014, 15:23:37  
ברוכים הבאים לקורס שפות תכנות!
כל התרגולים יתקיימו כרגיל.
בשבוע הבא יפתחו עוד מקומות רישום, אנשים שלא הצליחו להרשם עדיין מוזמנים להגיע להרצאות ולתרגולים.

בהצלחה!
Created on 21/10/2014, 11:17:08