Technion - Israel Institute of Technology  
234319 - Programming Languages
  Winter 2014-2015 EnglishRussianHebrewArabic  
Announcements

פורסם תרגיל בית מספר 4
להגשה בתאריך ה-2014-12-30.
המתרגל האחראי לתרגיל זה הוא ג'ניה ויש לפנות אליו עם שאלות בנושא התרגיל.


!בהצלחה לכולם
Last updated on 12/12/2014, 17:50:08  
השקפים של תרגול מספר 8 עודכנו באתר
שלום,

השקפים של תרגול מספר 8 עודכנו באתר.
אם אתם מדפיסים או מביאים את השקפים לתרגול, תהיו מודעים לשינויים.

בהצלחה!
Created on 8/12/2014, 17:28:52  
שתי הרצאות ההשלמה מבוטלות.
הצלחתי לתמרן, ולהגיע בכל זאת להרצאה ביום ג' 23.12.2014.

לפיכך, ההרצאה תתקיים במועד הרגיל ובמקום הרגיל, ולא תהיינה הרצאות השלמה.
Created on 4/12/2014, 10:14:05  
הרצאת השלמה נוספת
כפי שהודע כבר, ההרצאה שנועדה להתקיים ביום ג' 23.12.2014 לא תתקיים.
כפי שהודע כבר, הרצאת השלמה תתקיים למחרת היום, לאמור ביום ד' 24.12.2014
בשעה 12:30 במקום אשר יפורסם.

על שני הפרטים לעיל, אני מוסיף הודעה על

הרצאת השלמה נוספת תתקיים ביום א' (היום אשר יחשב לשלשום ביום ההרצאה שבוטלה) 21.12.2014
בשעה 16:30

לטובת פריקים של יומנים אלקטרוניים. אצור
שלושה אירועים בקבוצת הפייסבוק של הקורס.

יוסי


Created on 2/12/2014, 20:17:47  
Slides for Lecture 7
Uploaded
in the lectures section
Created on 2/12/2014, 11:34:36  
עודכן תרגול בנושא Datatypes
לידיעת כל מי שמדפיס את התרגולים - התרגול הבא, בנושא datatypes, עודכן באתר.
Created on 1/12/2014, 12:26:46  
ביטול הרצאה 23.12.2014
ההרצאה שנועדה להתקיים ביום ג' 23.12.2014
בין השעות 10:30 ו 12:30
לא תתקיים.
במקומה תתקיים הרצאת השלמה
למחרת, יום ד' 24.12.2014
בין השעות 12:30 ו 14:30
)צהרי יום ד'(
על המקום המדוייק תבוא הודעה.
Created on 28/11/2014, 19:58:24  
סיכום של החלק השני של ההרצאה אתמול
מופיע כאן:

https://gr.cs.technion.ac.il/wc/Files/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/06-StructuralandNominalTyping.pdf
Created on 26/11/2014, 08:46:38  
פורסם תרגיל בית מספר 3
להגשה ביום שלישי ה-2014-12-09.
המתרגל האחראי על תרגיל זה הוא מתן ואליו יש להפנות שאלות לגביו.

בהצלחה!
Created on 26/11/2014, 00:27:23  
הועלו השקפים לקראת ההרצאה מחר
אפשר למצוא אותם כאן

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_article-4-1-classification.pdf
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/ho/WCFiles/_handout-4-1-classification.pdf


השקפים יוכלו גם לסייע בתרגיל בית מס' 2
Created on 16/11/2014, 11:30:59  
הערות וביאורים לתרגיל 2

הערות וביאורים לתרגיל 2
נוספו לגיליון

https://docs.google.com/document/d/1IL-fW1rJ5c73wR-VCFfjzx5Uvq_sKYcyf54jvrh24yc/edit?usp=sharing


באורח ניסיוני, המסמך פתוח להערות. נבדוק אם המנגנון הזה מאפשר ביצוע יעיל של
שאלות ותשובות
Created on 14/11/2014, 08:20:46  
פורסם תרגיל בית מספר 2
פורסם תרגיל בית!
להגשה ביום שני ה-24 בנובמבר.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא ג'ניה מורושקו, יש להפנות אליו את כל השאלות בנושא התרגיל בית.

בהצלחה לכולם!
Created on 11/11/2014, 16:48:04  
העברת ציוני מעקב מסמסטרים קודמים
על אף התאמות צוק איתן, לא יהיה ניתן להעביר ציוני תרגילי בית מסמסטרים קודמים.
מי שנבחן בקורס וקיבל ציון עובר, זכאי לחישוב של ציון המבוסס על ציון המבחן.
כדי לממש זכאות זה, יש להודיע על כך למתרגלים, לפני המבחן.

מי שלא נבחן בקורס, או מי שנבחן, אך לא קיבל ציון עובר (מעולם), אינו זכאי לחישוב זה.
Created on 5/11/2014, 14:43:24  
התרגול של יום שלישי בשעה 15:30 עבר לטאוב 4
שלום לכולם,
שימו לב שהתרגול של ג'ניה ביום שלישי בשעה 15:30 עבר לחדר טאוב 4, באופן קבוע.
Created on 2/11/2014, 17:42:11  
חומר לשתי ההרצאות הבאות
מופיע כאן, בפרק מס' 3:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 30/10/2014, 08:52:28  
פורסם תרגיל בית מספר 1
פורסם תרגיל בית!
להגשה ביום שני ה-10 בנובמבר.
המתרגל האחראי על התרגיל הוא מתן פלד, יש להפנות אליו את כל השאלות בנושא התרגיל בית.

בהצלחה לכולם!
Created on 29/10/2014, 11:01:44  
שקפים להרצאה של היום
בשלושה פורמטים, נמצאים כאן:

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234319/Winter2014-2015/en/ho_Lectures.html
Created on 28/10/2014, 08:45:52  
העברת תרגילי בית מסמסטר קודם
ראשית, הבהרות מטעם דיקן לימודי הסמכה בענין העברת ציונים של תרגילי בית:http://techmail.technion.ac.il/ba621c4a17ebdf73603018da24aea36e7974075c.pdf


לפי הבהרות אלו, יש לפנות דרך דיקן לימודי הסמכה.
אולם, המדיניות הנוהגת בקורס נותנת מענה אחר:

אפשר לחזור על הקורס ללא תרגילי בית, אם עברת את המבחן.
לא משנה באיזה מועד. במקרה זה, ציון המבחן, יהיה ציון הקורס.

בגלל החלפת המרצה ושיטת הלימוד לעומת סמסטר קודם, בדרך כלל לא תתאפשר העברת ציוני תרגילי בית.
אולם, במקרים מיוחדים שבמיוחדים נשקול זאת.
מומלץ לבדוק איתנו לפני שפונים לדיקן לימודי הסמכה בבקשה שיתמכו בבקשה להעברת ציוני תרגילי בית,
כי יתכן שלמרות המלצתם לא נוכל לאשר זאת.
Created on 26/10/2014, 15:23:37  
ברוכים הבאים לקורס שפות תכנות!
כל התרגולים יתקיימו כרגיל.
בשבוע הבא יפתחו עוד מקומות רישום, אנשים שלא הצליחו להרשם עדיין מוזמנים להגיע להרצאות ולתרגולים.

בהצלחה!
Created on 21/10/2014, 11:17:08