הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  
234247 - אלגוריתמים 1
  אביב 2015 EnglishRussianHebrewArabic  
הודעות

מועד א - ערעורים
הערעורים נבדקו והוחזרו למזכירות, את הציון המעודכן ניתן לראות ב GR, והוא יעודכן בהמשך גם ב UG.
פורסם ב- 10/8/2015, 13:51:21  
ערעור על שאלה 3
סטודנטים אשר פתרו את שאלה 3 במבחן וחישבו מסלול קצר ביותר בקשתות (ולא במשקלים) מוזמנים להגיש ערעור ולקבל חלק מהניקוד על השאלה.
זאת במידה והתשובה שלכם נכונה עבור מקרה זה, ובמידה וקיבלתם ציון 0 על תשובה כזאת במבחן.

את הערעורים יש להגיש בהגשה אלקטרונית עד ה 17/8.
עדכון אחרון ב- 10/8/2015, 10:16:29  
מועד א - ערעורים
- ערעורים יש להגיש עד ה 5/8 בהגשה אלקטרונית (תחת "תרגילי בית") באתר, לאחר תאריך זה לא נקבל עוד ערעורים.
- יש להדפיס את הערעורים, ערעורים בכתב יד לא יבדקו.
- יש להגיש קובץ נפרד עבור כל שאלה עליה אתם מערערים.
- שימו לב, הניקוד במבחן ניתן בהסתמך על מפתח אחיד, ערעורים על כמות הנקודות שהורדו לא יתקבלו.
- במידה והבודק לא הבין את תשובתכם, יש תחילה להדפיס את התשובה, כמו שהיא נכתבה בטופס המבחן, ואז לנמק מדוע היא נכונה.
- קובץ עם סקיצת פתרונות וטעויות נפוצות הועלה לאתר הקורס, נא לעבור על קובץ זה לפני הגשת הערעור.

חופשה נעימה !
עדכון אחרון ב- 21/7/2015, 08:54:47  
פורסמו ציוני מועד א (ציון בחינה וציון סופי)
הציון הסופי חושב על ידי האלגוריתם הבא:
EXAM=ציון בחינה
HW=בונוס על שעורי בית
TSIUN= 100*((EXAM+HW)/100)^0.75
ובנוסף ציון 54 קודם ל 55

הנחיות לגבי נוהל ערעורים יפורסמו בקרוב
עדכון אחרון ב- 20/7/2015, 22:06:21  
תרגיל בית 6 נבדק.
פורסם ב- 5/7/2015, 09:22:09  
שעות קבלה לפני המבחן
6/7
15:00 - הדס
7/7
9:30 - איתי
14:00 - גלעד
8/7
10:00 - איגור
9/7
10:30 - שלמה
עדכון אחרון ב- 5/7/2015, 09:09:22  
עמוד ראשון ודפי נוסחאות של מבחן מועד א
הועלו לאתר הקורס.
הערה: דפי הנוסחאות עשויים לכלול גם חומר שלא הועבר הסמסטר.

בהצלחה במבחן!
עדכון אחרון ב- 4/7/2015, 10:52:33  
תרגיל בית 5 נבדק.
ניתן למצוא קובץ עם טעויות נפוצות תחת התרגיל.
עדכון אחרון ב- 1/7/2015, 12:27:59  
שעת הקבלה של ג'ניה לא תתקיים מחר.
פורסם ב- 20/6/2015, 21:31:47  
תרגיל בית 6 פורסם.
הגשה אלקטרונית בלבד !!!
עדכון אחרון ב- 18/6/2015, 10:28:04  
שעת הקבלה של גלעד תתקיים היום בשעה 9:30.
פורסם ב- 18/6/2015, 06:58:20  
שעת הקבלה של איגור תתחיל היום בשעה 15:45.
פורסם ב- 16/6/2015, 10:56:08  
ביום חמישי ה 11/6 שעת הקבלה של גלעד תתקיים ב 9:30 באופן חד פעמי.
פורסם ב- 10/6/2015, 08:45:37  
ביום חמישי ה 11/6 התרגול של גלעד יתקיים בטאוב 5 באופן חד פעמי.
פורסם ב- 10/6/2015, 08:45:06  
תרגיל 4 נבדק
פורסם ב- 1/6/2015, 10:22:18  
שימו לב !!! את תרגיל בית 5 ניתן להגיש באופן אלקטרוני בלבד !!!
פורסם ב- 31/5/2015, 11:30:29  
תרגיל בית 5 פורסם
פורסם ב- 31/5/2015, 11:29:45  
שעת הקבלה של ג'ניה תתקיים היום (25/5) בחדר 201.
פורסם ב- 25/5/2015, 09:22:34  
שעות קבלה נוספות
ג'ניה תקיים שעת קבלה נוספת ביום שני 25/5 בשעה 11:00
גלעד יקיים שעת קבלה ביום שלישי 26/5 בשעה 9:00
פורסם ב- 24/5/2015, 11:52:51  
העלמות תרגילי בית
מספר סטודנטים התלוננו שתרגילי הבית שלהם נעלמו לאחר שהגישו אותם, וכתוצאה מכך הגשת התרגיל לא נרשמה.
על מנת למנוע הישנות של מקרים כאלו, יש לבצע הגשה אלקטרונית.
.סטודנט שלא יגיש הגשה אלקטרונית ותרגילו ייעלם, יירשם לו כאילו לא הגיש את התרגיל
עדכון אחרון ב- 25/5/2015, 09:10:26  
שעת הקבלה של גלעד לא תתקיים היום (21/5)
פורסם ב- 21/5/2015, 08:23:20  
ניתן להגיש את תרגיל 4 באופן ידני לתא הקורס או אלקטרונית דרך האתר.
עדכון אחרון ב- 20/5/2015, 08:50:46  
תרגיל בית 3 נבדק
עדכון אחרון ב- 17/5/2015, 22:39:53  
תרגיל בית 4 פורסם
עדכון אחרון ב- 17/5/2015, 13:34:16  
שימו לב ! יש להגיש את תרגילי הבית בזמן. תרגיל בית שיוגש באיחור לא יבדק והציון עליו יהיה 0.
עדכון אחרון ב- 13/5/2015, 15:49:51  
עדכון בנושא דרישות קדם
סטודנטים במצב תקין שהרשמתם לקורס לא אושרה בגין חוסר בקורס קדם, יוכלו להגיש בקשה מחודשת להרשם לקורס.
הבקשה תאושר רק במקרים מיוחדים - למשל כאשר אי אישור הרשמתם לקורס יגרום להארכת משך לימודיהם בסמסטר.
בקשות מנומקות יש לשלוח במייל עד 17.5.15 למרצה האחראי, פרופ' מורן.
עדכון אחרון ב- 10/5/2015, 16:36:02  
שעת הקבלה של ג'ניה תתקיים היום בחדר 301 באופן חד פעמי.
פורסם ב- 10/5/2015, 09:03:16  
תרגיל בית 2 נבדק והוחזר
ראו קובץ טעויות נפוצות במדור "תרגילי בית"
עדכון אחרון ב- 4/5/2015, 12:34:38  
תרגיל בית 3 פורסם
פורסם ב- 3/5/2015, 09:20:08  
תרגיל בית 1 נבדק
הציון עבור התרגיל הוא 1 (עובר) או - (נכשל)

קובץ ובו פירוט של טעויות נפוצות בתרגיל זה ניתן לראות במדור "תרגילי בית" של אתר הקורס
עדכון אחרון ב- 26/4/2015, 09:20:39  
שעת הקבלה של ג'ניה ביום ראשון 26/4 לא תתקיים.
עדכון אחרון ב- 25/4/2015, 20:20:33  
עדכון בשקפים של תרגול 4
העדכון מתייחס להגדרה של רק"ה, בפרט לתכונת המקסימליות שלו.
פורסם ב- 22/4/2015, 10:54:06  
ביום שני הקרוב 20/4 שעת הקבלה של איתי תתקיים בשעה באופן חד פעמי ב 17:30.
בחדר 329
עדכון אחרון ב- 19/4/2015, 15:22:33  
שעת הקבלה של איגור מתקיימת בטאוב 4 באופן קבוע
פורסם ב- 17/4/2015, 15:11:42  
תרגיל בית 2 פורסם
הגשה ביחידים עד ה 30/4 בשעה 11:00 בבוקר.

לא יתקבלו הגשות באיחור.
פורסם ב- 17/4/2015, 15:05:27  
התרגול של גלעד עובר לטאוב 3 באופן קבוע.
פורסם ב- 12/4/2015, 13:56:43  
התרגול של איגור עובר לטאוב 4 באופן קבוע.
פורסם ב- 2/4/2015, 08:21:12  
התרגול של ג'ניה עובר לטאוב 9 באופן קבוע.
פורסם ב- 31/3/2015, 13:31:13  
טעות דפוס בתרגיל בית 1
בשאלה 2 בדוגמה הראשונה צריך להיות כתוב a2<a4 במקום a4
גרסה עדכנית הועלתה לאתר.
פורסם ב- 30/3/2015, 12:27:00  
התרגול של דניאל עובר לטאוב 6 באופן קבוע.
פורסם ב- 29/3/2015, 12:27:10  
תרגיל בית 1 פורסם, הגשה ביחידים בלבד.
בהצלחה.
פורסם ב- 29/3/2015, 12:16:17  
תרגיל בית 1 פורסם, הגשה ביחדים בלבד.
בהצלחה.
פורסם ב- 29/3/2015, 11:17:08  
ביום ראשון 22/3, באופן חד פעמי, שעת הקבלה של ג'ניה תתקיים בשעה 9:30.
פורסם ב- 21/3/2015, 20:46:55