הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  
234112 - Introduction to computer - C language
  אביב 2015 EnglishRussianHebrewArabic  
הודעות

פתרונות לכל תרגילי הבית פורסמו באתר
בהצלחה במבחן,
צוות הקורס
פורסם ב- 3/7/2015, 00:43:18  
פורסם פתרון לשאלה 4 של ת''ב 6
בשבילכם,
יחד עם הקבצים של ת''ב 6
פורסם פתרון לשאלה 4 שהיא שאלה לא להגשה.

ההגשה של ת''ב 6 פתוחה במסגרת הארכה של 3 ימים (ללא בונוס)
עד ל-02/07, בשעה 20:00.

את שאר הפתרונות לת''ב 5 ות''ב 6 נפרסם ביום שישי בבוקר
מיד בתום תקופת ההגשה.

הפתרונות לת''ב 1-4 כבר באתר הקורס.

צוות הקרוס
פורסם ב- 30/6/2015, 10:09:54  
מידע על המבחן מועד א'
הבחינה תתקיים ב-06/07 בשעה 9:00. משך הבחינה שעתיים.
דף השער של המבחן פורסם באתר: חומר הקורס -> מבחנים -> השורה האחרונה.
מומלץ לעיין בו.

בהצלחה, צוות הקורס
פורסם ב- 29/6/2015, 10:10:32  
מידע לבעלי התאמות מיוחדות

1) כל סטודנט בעל התאמות מיוחדות (כולל יותר מ-25% תוספת זמן)
חייב לפנות למתרגלת האחראית של קורס לפחות שבוע ימים מראש
עבור כל מועד שבו הוא נבחן.
אחרת אי אפשר להבטיח את קבלת ההתאמה בשעת המבחן.

2) יש להביא אישור ולהציג אותו בזמן הבחינה.

3) לסטודנטים שיש לכם אישור להארכת זמן של 25% - אין צורך לפנות אלינו. רק להביא את האישור לבחינה.

צוות הקורס
פורסם ב- 25/6/2015, 16:12:41  
תרגיל בית 5 נבדק
הציון שמופיע אצלכם זה הציון המאוחד, כאשר השאלה הראשונה היא 50% מהציון,
והשאלה היבשה גם 50% מהציון.

ניתן לקחת את התרגיל מהתאים להחזרת תרגילים בחדר שליד המזכירות בקומה 0 בטאוב.

GradingPolicy_hw5.pdf
הסברים על אופן בדיקת התרגיל כולל את מפתח הניקוד של החלק היבש וכולל איך להגיע לסטטיסטיקה (איזה טסטים נכשלו).

tests_hw5.zip
מכיל את הטסטים עבורם בדקו את הקודים של הסטודנטים.

ערעורים:
1) את הערעור על חהלק היבש יש להגיש למייל של זיו:
ziv.nachumgmail.com
שימו לב: לא ניתן לערער על מספר הנקודות שהורדו בחלק היבש, המפתח אחיד לכולם.

2) מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 5, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 01/07/2015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב:
segavivcs.technion.ac.il

בברכה, צוות הקורס
פורסם ב- 24/6/2015, 07:53:24  
העתקות
בבדיקה של ת''ב 5 לצערנו שוב נמצאו מספר סטודנטים שהגישו פתרונות זהים.
המעתיקים נתפסים, מדווחים לבית הדין ונענשים – ויש רישום.
עונשו של מי שיתפס עד סוף לימודיו בעבירה נוספת יהיה חמור!

אנו מזכירים שחובה לבצע את תרגילי הבית לבד.

צוות הקורס
פורסם ב- 24/6/2015, 07:48:31  
שעות הקבלה של הצוות לקראת מועד א'
שעות הקבלה יתקיימו בחדרי המתרגלים\מרצים כפי שפורסמו במהלך הסמסטר,
אלא אם כן צוין אחרת.

מרצה אחראי, פרופ' מירלה בן-חן:
ב-28/06, יום ראשון, בשעה 15:30 תתקיים שעת קבלה עבור שאלות נוהליות הנוגעות לקורס.
בנוסף, אפשר להשיג את מירלה גם בדואר אלקטרוני.

יחיאל:
יום ג' 30/6, 10:00-11:00
יום ה' 2/7, 10:00-11:00

ילנה:
05/07, יום ראשון, 11:00-12:00

מתרגלים:

יום רביעי,01/07

אריק, 10:30-11:30 ועוד 12:30-13:30
איגור, 14:00-15:00

יום חמישי,02/07

סירחאן, 13:00-14:00
זיו, 14:00-15:00
אנדריי, 16:30-17:30

צוות הקורס
פורסם ב- 23/6/2015, 12:13:52  
הנחיות לפתרון ת''ב 6
קובץ הFAQ התעדכן.
אנא התעדכנו בהסברים לכיוון הפתרון לשאלות הרקורסיביות.

צוות הקורס
פורסם ב- 23/6/2015, 10:01:05  
שינוי במועד השלמה בקבוצת תרגול של איגור
במקום היום:
השיעור יינתן ביום ראשון, 21/06
16:30-18:30
טאוב 4.
פורסם ב- 18/6/2015, 09:16:54  
הרצאת השלמה של יחיאל
תתקיים הרצאת השלמה ביום רביעי 17/06,
בשעה 12:30-14:30
אולמן 205
פורסם ב- 16/6/2015, 12:30:53  
השלמה בקבוצת תרגול של איגור (מס' קבוצה 12)
שיעור השלמה בקבוצת תרגול של איגור
יינתן ביום חמישי הקרוב,
18/06,
בשעות 12:30-14:30,
אולמן 205.
פורסם ב- 15/6/2015, 10:57:53  
השלמה בקבוצת תרגול של אנדריי
שיעור השלמה בקבוצת תרגול של אנדריי
יינתן ביום שלישי הקרוב,
16/06,
בשעות 16:30-18:30,
באותה הכיתה: אולמן 504.
פורסם ב- 14/6/2015, 14:33:48  
פורסם תרגיל בית 6 האחרון בקורס
תאריך ההגשה (עם הבונוס) של תרגיל בית 6:
29/06/2015 בשעה 20:00.

שימו לב:
1) בכל השאלות של התרגיל אסור להשתמש בפונקציות הספרייה <string.h>.

2) התרגיל הוא ארוך, כולל 4 שאלות.
שאלות 2,3 הן בנושא הרקורסיה.
נושא הרקורסיה יינתן השבוע בהרצאות,
וכן בתירגול 12 בהתאם לקבוצת תרגול:
השבוע ב-16-17/06 ובשבוע הבא 21-22/06 .

3) שאלה 4 לא להגשה.
הנושא של השאלה, מיון יינתן בתרגולים בשבוע האחרון של הסמסטר.
מומלץ לפתור אותו בתור הכנה למבחנים.
הפתרון יפורסם לפני המבחן.

צוות הקורס
פורסם ב- 14/6/2015, 08:18:40  
הרצאת השלמה של יחיאל
תתקיים הרצאת השלמה ביום רביעי 17/06, בשעה 12:30-14:30.
את מיקום ההשלמה נפרסם בהקדם.
פורסם ב- 12/6/2015, 09:11:58  
תרגיל בית 4 נבדק

הציון שמופיע אצלכם זה הציון המאוחד, כאשר 2 השאלות הראשונות הם 66 אחוזים מהציון,
והשאלה השלישית 34 אחוזים מהציון.

ניתן לקחת את התרגיל מהתאים להחזרת תרגילים בחדר שליד המזכירות בקומה 0 בטאוב.

GradingPolicy_hw4.pdf
הסברים על אופן בדיקת התרגיל כולל את מפתח הניקוד של החלק היבש וכולל איך להגיע לסטטיסטיקה (איזה טסטים נכשלו).

tests_hw4.zip
מכיל את הטסטים עבורם בדקו את הקודים של הסטודנטים.

ערעורים:
1) לא ניתן לערער על מספר הנקודות שהורדו בחלק היבש, המפתח אחיד לכולם.
את הערעור יש להגיש למייל של אריג':
areej.costagmail.com
2) מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 4, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 18/06/2015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב:
segavivcs.technion.ac.il

בברכה, צוות הקורס
פורסם ב- 9/6/2015, 11:07:25  
שינויים קלים בתרגיל בית 5
קובץ הFAQ התעדכן.
אנא התעדכנו בשינויים.

צוות הקורס
פורסם ב- 8/6/2015, 13:49:16  
תרגיל בית 5 פורסם
תאריך ההגשה של תרגיל בית 5:
14/06/2015 בשעה 20:00.

הצוות ממשיך לעקוב אחרי רמת הדמיון של הפתרונות.

בכל שאלה לפנות באי-מייל אך ורק לאריה
arikr87gmail.com

ת''ב 5 כולל חלק יבש. חובה לעמוד בכל ההנחיות להגשה.
1) הקפידו להגיש את הפתרון לתא של הקורס שלנו 234112 ולא אל תוך התאים של קורסים אחרים!
אם העבודה הוגשה לתא של "השכנים" (קורס 111 או 117) ולאחר החקירה נמצא אותה שם – נוריד 50% מהציון.
2) הגשה חוזרת של החלק היבש אסורה בהחלט. עבור שתי הגשות של אותו הסטודנט,
תיבדק אחת מהן בצורה אקראית והציון הזה ייכנס לחישוב הציון עבור ת''ב 5.

להזכירכם,
חובה לעמוד בדרישות הקורס: שימוש נכון בתכנות קוד::בלוקס ודיפ-מרג'. הערעורים על הדפסה שגויה לא יתקבלו.

צוות הקורס
פורסם ב- 31/5/2015, 08:35:08  
העתקות
בבדיקה של ת''ב 3
לצערנו נמצאו מספר סטודנטים שהגישו פתרונות זהים.
הפרטים שלהם הועברו לוועדת המשמעת של הטכניון.

אנו מזכירים שחובה לבצע את תרגילי הבית לבד.

צוות הקורס
עדכון אחרון ב- 26/5/2015, 16:12:42  
תרגיל בית 3 נבדק
בנוסף לציונים (יחד עם שאר הקבצים של תרגיל בית 3)
פורסם קובץ
GradingPolicy3.pdf
של הסברים.

איך לקבל את הסטטיסטיקה: ההסבר נמצא בקובץ GradingPolicy3.pdf.

הפתרון יפורסם בהמשך הסמסטר.

ערעורים:
לפני הערעור חובה להריץ את כל הטסטים (פורסמו גם כן) ולוודא שהפלט שלכם תואם את שלנו.
רק במקרה כזה ניתן לבקש בדיקה חוזרת של הפתרון שלכם.

אין לערער על מספר הנקודות שהורדו: מפתח הניקוד אחיד לכולם ולא ניתן לשינוי.

מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 3, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 01/062015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב:
segavivcs.technion.ac.il

בברכה, צוות הקורס
פורסם ב- 25/5/2015, 08:37:44  
העברת חדר חד פעמי לקבוצה של תהילה

ביום רביעי 27/05/2015
10:30-12:30
תירגול בקבוצה 22 של תהילה חד-פעמי עובר מאולמן 501 לאולמן 304.
פורסם ב- 25/5/2015, 08:29:46  
תרגיל בית 4 פורסם

תאריך ההגשה (עם בונוס) של תרגיל בית 4:
31/05/2015 בשעה 20:00.

בכל שאלה לפנות באי-מייל אך ורק לאריג'
areej.costagmail.com

ת''ב 4 כולל חלק יבש. חובה לעמוד בכל ההנחיות להגשה.
1) הקפידו להגיש את הפתרון לתא של הקורס שלנו 234112 ולא אל תוך התאים של קורסים אחרים!
2) תאריך ההגשה של החלק היבש אינו משפיע על הבונוס. מותר להגיש עד לשעה 20:00 ב-03/06/2015.
3) הגשה חוזרת של החלק היבש אסורה בהחלט. עבור שתי הגשות של אותו הסטודנט, תיבדק אחת מהן בצורה אקראית והציון הזה ייכנס לחישוב הציון עבור ת''ב 4.

להזכירכם, חובה לעמוד בדרישות הקורס: שימוש נכון בתכנות קוד::בלוקס ודיפ-מרג'ה. הערעורים על הדפסה שגויה לא יתקבלו.

שימו לב על ההודעה הקודמת לגבי העתקות.

בהצלחה, צוות הקורס
פורסם ב- 17/5/2015, 08:57:40  
שלוש הודעות:
1) לכבוד יום הסטודנט ולכבוד יום ירושלים (וקבוצת הסטודנטים מירושלים)
ניתנת הארכה של יום אחד להגשה של ת''ב 3.
תאריך ההגשה החדש: 18/05, 20:00.
תאריך ההגשה ללא בונוס 21/05, 20:00.

2) העתקות:
אנו מזכירים שחובה לבצע את תרגילי הבית לבד.
אין להעביר את הפתרון שלכם לסטודנטים אחרים או לפרסם אותו במיקום נגיש לכלל הסטודנטים.
במקרה שסטודנט אחר מגיש את העבודה שלכם או עבודה ברמת הדמיון גבוה, אפילו בטעות, אתם תוגשו לבית הדין המשמעתי של הטכניון. אנא המנעו מאי נעימויות.

3) להזכירכם, ביום שני הקרוב 18/05 לומדים במתכונת יום ה'.
כך שאין תרגולים לקבוצות תרגול של אריג' ואיגור. וגם אין הרצאה לסטודנטים של ילנה.
פורסם ב- 12/5/2015, 22:34:37  
תרגיל בית 2 נבדק
בנוסף לציונים (יחד עם שאר הקבצים של תרגיל בית 2)
פורסם קובץ
GradingPolicy2.pdf
של הסברים.

כדי לקבל את הסטטיסטיקה (איזה טסטים נכשלו ו/או האם נפלה שגיאת קימפילציה) אתם צריכים:
1. להיכנס לGR
2. לעבור ללשונית "תרגילי הבית"
3. עבור ת''ב 2 ללחוץ על החץ ההפוך על רקע שחור
4. משם אתם מורידים קובץ ZIP הכולל שני דברים: את מה שהגשתם ואת קובץ המשוב שלנו עם הסטטיסטיקה לגבי הטסטים.

הפתרון יפורסם בהמשך הסמסטר.

ערעורים:
לפני הערעור חובה להריץ את כל הטסטים (פורסמו גם כן) ולוודא שהפלט שלכם תואם את שלנו.
רק במקרה כזה ניתן לבקש בדיקה חוזרת של הפתרון שלכם.

אין לערער על מספר הנקודות שהורדו: מפתח הניקוד אחיד לכולם ולא ניתן לשינוי.

מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 2, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 19/05/2015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב:
segavivcs.technion.ac.il

בברכה, צוות הקורס
פורסם ב- 11/5/2015, 12:04:05  
שעת הקבלה של ילנה היום מבוטלת
באופן חד-פעמי. ניתן לפנות באי-מייל.

שעת הקבלה של אריק שונתה
ליום שני בשעה 13:30-14:30
מהיום עד סוף הסמסטר באופן קבוע.

פורסם ב- 4/5/2015, 11:09:13  
תרגיל בית 3 פורסם
תאריך ההגשה (עם הבונוס) של תרגיל בית 3:
17/05/2105 בשעה 20:00.

בכל שאלה לפנות באי-מייל אך ורק לאנדריי
andrew.isakovcs.technion.ac.il

שאר המתרגלים לא עונים על שאלות על תרגיל בית זה.

להזכירכם, חובה לעמוד בדרישות הקורס: שימוש נכון בתכנות קוד::בלוקס ודיפ-מרג'ה.

בהצלחה, צוות הקורס
פורסם ב- 3/5/2015, 08:33:52  
שינוי בשעת קבלה של ילנה
מהיום עד סוף הסמסטר,
שעת הקבלה של ילנה, המתרגלת האחראית שונתה ליום שני בשעה 13:30-14:20.

כמו תמיד, ניתן לפנות באי-מייל.
פורסם ב- 29/4/2015, 10:57:55  
תרגיל בית 1 נבדק
בנוסף לציונים (יחד עם שאר הקבצים של תרגיל בית 1)
פורסם קובץ
mistakes1.txt
המכיל את תיאור הטעויות של כל סטודנט.

פורסם גם קובץ
GradingPolicy1.pdf
של הסברים על הדרך בה יש להבין את קובץ הטעויות.

חובה לפתוח ולקרוא את שני הקבצים הנ''ל.

ערעורים:
לפני הערעור
חובה להריץ

את כל הטסטים ולוודא שהפלט שלכם תואם את שלנו.
רק במקרה כזה ניתן לבקש בדיקה חוזרת של הפתרון שלכם.

אין לערער על מספר הנקודות שהורדו: מפתח הניקוד אחיד לכולם ולא ניתן לשינוי.

מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 1, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 05/05/2015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב:
segavivcs.technion.ac.il

בברכה, צוות הקורס
עדכון אחרון ב- 27/4/2015, 10:58:30  
הרצאה של יחיאל מחר
מחר, בגלל טכס יום הזיכרון, מבוטלת שעה ראשונה בהרצאה של יחיאל
ויהיה מפגש של שעה אחת בלבד 13:30 - 14:30 (באמדו 233, כרגיל).
בשעה הזאת לא אלמד חומר חדש, אלא אענה על שאלות ואסביר לפי הצורך.
מי שרוצה להציג שאלה או נושא לדיון מוזמן לכתוב/להדפיס על דף ולהגיש ב-13:30
(אפשר יהיה לשאול שאלות בעל-פה, אבל ההגשה המוקדמת תיעל את התהליך
ותאפשר להתחיל בנושאים הכלליים יותר והחשובים יותר).

הרצאת ההשלמה תהיה בשבוע הבא ביום רביעי 29/4 בשעה 12:30 בטאוב-1.
ההרצאה בשבוע הבא ביום שלישי 12:30, כרגיל, באמדו 233.
פורסם ב- 20/4/2015, 19:44:13  
תרגיל בית 2 פורסם
תאריך ההגשה (עם הבונוס) של תרגיל בית 2:
03/05/2105 בשעה 20:00.

בכל שאלה לפנות באי-מייל אך ורק לזיו
ziv.nachumgmail.com

שאר המתרגלים לא עונים על שאלות על תרגיל בית זה.

בהצלחה, צוות הקורס
פורסם ב- 19/4/2015, 10:02:10  
תרגיל בית 0 נבדק
בנוסף לציונים, יחד עם שאר הקבצים של תרגיל בית 0
פורסם עוד קובץ
mistakes0.txt
המכיל את תיאור הטעויות של כל סטודנט.

פורסם גם קובץ
GradingPolicy0.pdf
של הסברים על הדרך בה יש להבין את קובץ השגיאות.

על כל סטודנט בקורס לפתוח ולקרוא את שני הקבצים הנ''ל.

ערעורים:
אין לערער על מספר הנקודות שהורדו: מפתח הניקוד אחיד לכולם ולא ניתן לשינוי.

מי שמעוניין לערער על ציון תרגיל בית 0, מוזמן לעשות זאת עד לתאריך 20/04/2015 (כולל).
את הערעור יש להגיש למייל של אביב סגל:
segavivcs.technion.ac.il
פורסם ב- 14/4/2015, 09:40:42  
שינוי חד-פעמי בשעות קבלה של סרחאן
השבוע שעות קבלה של סרחאן עבור ת''ב 1:

יום שלישי, 14/04, 16:30-17:30

יום רביעי, 15/04, 16:30-17:30

יום חמישי - אין שעות קבלה.
פורסם ב- 11/4/2015, 20:56:49  
הבהרה על תאריך ההגשה של תרגיל בית 0 ללא בונוס
בעקבות חופשת פסח ו-3 ימי הארכה אוטומטית,
ההגשה האלקטרונית של ת''ב 0 ללא בונוס פתוחה באתר הקורס
עד לתאריך 12/04 (כולל), שעה 20:00.

חג שמח, צוות הקורס
פורסם ב- 2/4/2015, 10:38:48  
תרגיל בית 1 פורסם
תרגיל בית 1 נועד ל-5 ימי עבודה לכל היותר.
כך שתקופת ההגשה אינה כוללת את חופשת פסח.
תאריך ההגשה של תרגיל בית 1: 19/04/2015 בשעה 20:00.

בכל שאלה לפנות אך ורק לסרחאן באי-מייל
sir7anoutlook.com
חשוב: נא לסמן בנושא המייל שלכם את מספר הקורס 234112.

שאר המתרגלים לא (!) עונים על שאלות על תרגיל בית זה.

תזכורת:
שימו לב: אנחנו לא מתקנים את שגיאות הקומפילציה שלכם. כדי להימנע מקבלת ציון נמוך נא להקפיד על העבודה הנכונה בקוד::בלוקס, כולל וויזרד (אשף) של הקורס.
כלומר: ליצור פרויקט חדש לכל שאלה של ת''ב, וכל פעם בהמשך העבודה לוודא שפתחתם את הפרויקט cbp (ולא קובץ אחר). כך ההגדרות שלכם זהות להגדרות של הקורס, ושל הבדיקה האוטומטית שלנו בפרט.

בהצלחה, צוות הקורס
פורסם ב- 31/3/2015, 10:40:39  
שעות קבלה של המתרגלים בשבוע הבא

במשרדים שלהם (כתוב באתר הקורס):
אריג': יום ראשון 12:00-13:00, 29/03
אריק: יום שני 12:30-13:30 , 30/03
איגור: יום שני 14:30-15:30
ילנה: יום רביעי 13:30-14:30, 01/04
פורסם ב- 26/3/2015, 12:15:18  
הרצאת השלמה של יחיאל
תתקיים הרצאת השלמה של יחיאל (מצגת מס' 2) ביום רביעי 25/03 בניין טאוב 1,
בשעה 12:30-14:30.
פורסם ב- 23/3/2015, 13:29:59  
תרגיל בית 0 ומעבדות להכנת תרגיל בית 0

תרגיל בית 0 פורסם.
תאריך ההגשה שלו ביום רביעי ה-01/04/2015.

בשבוע הבא, יתקיימו שיעורי מעבדה
בחוות המחשבים בבניין טאוב (מדעי המחשב) חדר 018.
מטרת המעבדות היא לעזור לכם להכיר את קוד::בלוקס
ובתוך כך לעזור לכם לפתור את תרגיל בית 0 שהוא בעל חובת ההגשה.
המעבדה תחזור על עצמה 3 פעמים: כל פעם יועבר אותו החומר.

אתם רשאים להביא מחשב נייד, אך תצטרכו להתקין את התוכנות של הקורס קודם
להגעתכם למעבדה! לא תהיה לנו אפשרות בזמן המעבדה להשקיע זמן
בעזרה בהתקנת התוכנות, משום שמטרתה אחרת.

אנו מציעים לכל בעלי הניידים לנסות ולהתקין את התוכנות ע''פ ההוראות שנמצאות באתר
כבר בשבוע הראשון של הסמסטר, כלומר השבוע.

ניתן לקבל המון מידע עוזר לבעיות התקנה והגשה של תרגיל בית באתר של קורס
במחלקה F.A.Q..

תתקיימו שעות קבלה מיוחדות.
מטרתן לעזור עם ההתקנה של התוכנה לכל אלו שניסו להתקין ע''פ ההוראות שקיימות באתר ושלא הצליחו.
המתקשים מתבקשים להביא איתם את המחשב הנייד שלהם.
שעות הקבלה תינתנו ע''י:

סרחאן,
בתאריך 24/03 ביום שלישי בין השעות 16:30-17:30
בחדר 218 בניין טאוב. (only Windows)

זיו,
בתאריך 25/03 ביום רביעי בין השעות 13:00-14:00
בחדר 218 בניין טאוב.
(MAC)

תאריכי המעבדות הם:
יום ראשון, 29/03/2015
יום שני, 30/03/2015
יום שלישי, 31/03/2015
בין השעות 16:30 ועד ל-18:30.

מומלץ לכולם להשתתף באחת מהמעבדות הללו.
העבודה תימשך כ-30 דקות, לכן אין צורך להגיע בדיוק ב-16:30.
כלומר, ניתן להגיע עד השעה 18:00, על מנת שתוותר לכם חצי שעה לעבודה.
למעשה אתם צריכים לבחור זמן המתאים לכם (כחצי שעה) באחד משלושת הימים בהם
תינתן המעבדה.
בבקשה השתדלו להגיע למעבדה בזוגות, אחרת לא יהיו מספיק מחשבים לכולם.
שימו לב, כי למרות שאתם מתבקשים לעבוד בזוגות, ההגשה תהיה בבודדים,
כלומר תצטרכו להגיש כל אחד בנפרד.
שימו לב שהמתרגל במעבדה בשום פנים ואופן לא יעזור לכם בהתקנת CodeBlocks
במחשבכם הפרטי, ועל כן מחובתכם לפתור בעיה זאת לפני המעבדה כפי שהוצע לכם
מעלה.

צוות הקורס
פורסם ב- 22/3/2015, 14:47:27  
הרצאת השלמה של ילנה

בעקבות מערכת השעות של הסמסטר,
לצורך האיזון עם התרגולים
בנוסף להרצאה הרגילה של ילנה ביום שני,

תתקיים הרצאת השלמה ביום חמישי 26/03 ביניין אולמן 310,
בשעה 12:30-14:30.

יועברו נושאים:
1) 23/03 יום שני – פתיחת הסמסטר, ההרצאה הראשונה, מצגת מס' 1 הנמצאת באתר הרוקס.
2) 26/03 יום חמישי – מצגת מס' 2.

שימו לב: בשבוע הבא ביום שני 30/03 תינתן הרצאה מס' 3.
פורסם ב- 22/3/2015, 09:44:49  
ברוכים הבאים לקורס 234112 מבוא לשפת C!
כל סטודנט שלא מעוניין לקבל הודעות,
זכאי להוריד את עצמו מרשימת התפוצה של הקורס:
נא להיכנס ל"עידכון אוטומטי" באתר הקורס ולסמן את האופציה הרצויה.

בהצלחה,
צוות הקורס
עדכון אחרון ב- 26/3/2015, 14:50:53