Technion - Israel Institute of Technology  
234107 - Numerical Analysis 1
  Spring 2015 EnglishRussianHebrewArabic  
Announcements

עדכון לגבי שאלה 2 בתרגיל 2
סטודנטים יקרים,

התיקון הקודם לשאלה 2, שנועד לאפשר את הוכחת ההתכנסות של שיטה 3, שיבש מבלי משים את הוכחת ההתכנסות של אחת מהשיטות האחרות.
לכן בחרו באחת מהאפשרויות עבור השיטה האחרת: השתמשו בקטע הקודם לפני התיקון, או הוכיחו באופן דומה לשיטה 3 עבור הקטע החדש.

בכל מקרה, הסבירו בדיוק מה אתם עושים. ולשם הבהרה: שתיים מהשיטות אמורות להתכנס - התייחסו אל שתיהן בסעיפים ג' ו-ד'.

בברכה,
צוות הקורס
Last updated on 28/4/2015, 10:59:37  
תרגול 4 מעודכן
סטודנטים יקרים,

לתרגול 4 נוספו שתי דוגמאות על אינטרפולציה בנקודות צ'בישב (פרט לכך הוא נשאר זהה). הגרסא המעודכנת באתר.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 27/4/2015, 21:07:03  
תיקון לשאלה 2 בתרגיל בית 2
סטודנטים יקרים,

בשאלה 2 הקטע שבו יש להוכיח התכנסות וכן נקודת ההתחלה שונו (מסומן בצהוב) - בקטע המקורי יש בעיה להוכיח התכנסות של שיטה 3 (והנה קיבלתם רמז - יש להוכיח את התכנסות שיטה 3).
מי מכם שכבר כתב את ההוכחה/אי-אפשרות להוכחה עבור הקטע המקורי - זה בסדר להשאיר את הפתרון כך, אבל הסבירו היטב מדוע לא ניתן במקרה זה להוכיח בשיטות שלמדנו את התכנסות שיטה 3, והניחו בכל מקרה שהשיטה מתכנסת עבור סעיפים ג' ו-ד' (שיטה 3 למעשה מתכנסת גם עבור נקודת ההתחלה המקורית בקטע המקורי).
כמו כן, אם כבר כתבתם את האיטרציות בסעיף ד' עבור נקודת ההתחלה המקורית, אפשר להשאיר את זה כך ולהשתמש בנקודה ההיא גם עבור שיטה 3.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 26/4/2015, 19:37:36  
תרגול 4 באתר
סטודנטים יקרים,

התרגול הרביעי נמצא באתר.
כרגיל, נתחיל את השיעור עם דפי תרגול 3, ואז נמשיך לתרגול הזה.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 20/4/2015, 22:39:19  
שעת קבלה של אמיתי
סטודנטים יקרים,

שעת הקבלה של אמיתי היא ביום שני ב-12:30.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 20/4/2015, 16:49:14  
תרגיל בית 2
סטודנטים יקרים,

תרגיל בית 2 נמצא באתר.
אנא הגישו את התרגיל אלקטרונית עד לתאריך 28.4 בשעה 23:55, בהתאם להוראות המפורטות בתרגיל.
שאלות על התרגיל יש לשלוח לאמיתי.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 16/4/2015, 16:23:56  
הגשה באיחור פתוחה לתרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

אפשרות להגיש באיחור פתוחה כעת באתר ותיסגר ביום ראשון, 19.4, 23:55.
אפשר להגיש עד אז, כאשר כל יום החל מהיום נחשב ליום איחור אחד (שישי שבת נספרים כיום אחד). כמות הנקודות שיורדו הוא 2 בחזקת מס' ימי האיחור.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 15/4/2015, 17:55:41  
תרגול 3 באתר
סטודנטים יקרים,

התרגול השלישי נמצא באתר.
כרגיל, נתחיל את השיעור עם דפי תרגול 2, ואז נמשיך לתרגול הזה.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 13/4/2015, 19:52:31  
הכוונה לשאלה 4 סעיף ד' תרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

בשל השאלות הרבות, הוספה הכוונה לסעיף ד' בשאלה 4. כמו כן נוסף תיקון לסעיף - גם
y
הוא מדויק. זה לא משנה את מהות הפתרון, אבל כן צריך להיות מצוין והושמט בטעות. הגרסה המתוקנת באתר.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 13/4/2015, 16:12:27  
דחיית תאריך הגשה של תרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

תאריך ההגשה של תרגיל בית 1 נדחה ביומיים ל-14.4 (שעה 23:55).

בברכה,
צוות הקורס
Created on 12/4/2015, 14:07:28  
שעת קבלה
סטודנטים יקרים,

שעת הקבלה שלי היא בימי חמישי, 15:00-16:00 החל מהיום. אפשר גם לקבוע פגישה במייל במקרה הצורך.
עבור שאלות בקשר לתרגיל הבית, היום אני אהיה כאן גם לאחר 16:00. אנא שלחו מייל.

בברכה,
יניר
Last updated on 2/4/2015, 14:36:10  
הבהרות ותיקונים לתרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

קובץ מעודכן נמצא באתר - העדכונים מסומנים בצהוב.
- במימוש הפונקציות בשאלה 2 לא ניתן להשתמש בפונקציות של מטלב שעושות אותו דבר.
- בשאלה 4 היתה טעות בערך של x וזה תוקן.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 30/3/2015, 21:00:50  
תרגול 2 באתר
סטודנטים יקרים,

התרגול השני נמצא באתר.
נתחיל את השיעור עם מה שלא הספקנו מהתרגול הקודם, ואז נמשיך לתרגול הזה.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 30/3/2015, 18:56:26  
תרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

תרגיל בית 1 נמצא באתר.
אנא הגישו את התרגיל אלקטרונית עד לתאריך 12.4 בשעה 23:55, בהתאם להוראות המפורטות בתרגיל.
לאחר התאריך הנ"ל, תפתח אפשרות להגשה מאוחרת (עד 4 ימים) עם הורדה בציון, כפי שמפורט בדף הנהלים של הקורס (תחת "סילבוס").

בהצלחה!
צוות הקורס
Created on 29/3/2015, 11:32:24  
תרגיל בית 1
סטודנטים יקרים,

תרגיל בית 1 נמצא באתר.
אנא הגישו את התרגיל אלקטרונית עד לתאריך 12.4 בשעה 23:55, בהתאם להוראות המפורטות בתרגיל.
לאחר התאריך הנ"ל, תפתח אפשרות להגשה מאוחרת (עד 4 ימים) עם הורדה בציון, כפי שמפורט בדף הנהלים של הקורס (תחת "סילבוס").

בהצלחה!
צוות הקורס
Created on 28/3/2015, 23:39:05  
תרגול 1 באתר
סטודנטים יקרים,

התרגול הראשון נמצא באתר.

בברכה,
צוות הקורס
Created on 23/3/2015, 22:37:21  
תרגולי מבוא ברביעי וחמישי (קבוצת יום שלישי מוזמנים להגיע)
סטודנטים יקרים,

בשל העובדה שהתרגולים הראשונים ברביעי וחמישי יתקיימו לפני ההרצאה הראשונה, יועבר בתרגולים אלו מבוא שיכלול חזרה על נושאים בחדו"א והכרות קצרה עם סביבת מטלב.

שימו לב שהמבוא *לא יועבר ביום שלישי* שלאחר ההרצאה הראשונה - ביום שלישי נתחיל את חומר הקורס עם תרגול מספר 1. סטודנטים מקבוצת התרגול של יום שלישי שמעוניינים בכך מוזמנים להגיע לאחד מתרגולי המבוא.

החומר שיכוסה במבוא זה נמצא באתר הקורס, ותרגול מספר 1 יתווסף לאתר בקרוב.


בברכה,
צוות הקורס
Created on 16/3/2015, 18:31:45  
ברוכים הבאים לקורס אנליזה נומרית
סטודנטים יקרים!

ברוכים הבאים לקורס אנליזה נומרית. הודעות בקורס ייתפרסמו באתר ויישלחו לרשימת התפוצה. אנא היו מעודכנים.

*נהלי הקורס*
אנא ראו תחת "סילבוס" באתר את קובץ נהלי הקורס. הקובץ מפרט בין היתר את הרכב הציון בקורס, נוהל ההגשה האלקטרונית של תרגילי הבית ונוהל הגשות באיחור.

אנו מאחלים לכם סמסטר פורה ומהנה,
צוות הקורס
Last updated on 16/3/2015, 18:35:44